protokoll_2016

Protokoll för Årsmöte 2016

1. Dagordningen läses upp och godkändes

2. Till mötesordförande valdes Daniel Kjellberg

3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

4. Till justeringsmän valdes Sören S. och L-G Larsson

5. Kallelsen till mötet godkändes

6. Dagordningen fastställdes

7. 2015-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

8. 2015-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

10. Styrelseordförande Daniel Kjellberg 1 år kvar

11. Till vice ordförande valdes Mattias Lindblad på 2 år

12. Kassör Roland Andersson 1 år kvar

13. Till vice kassör valdes Torbjörn Emanuelsson på 2 år

14. Sekreterare, Peter Johansson 1 år kvar

15. Till vice sekreterare valdes Thomas Z på 2 år

16. Till styrelse ledamot valdes Erik J på 2 år, Håkan B 1 år kvar

17. Till styrelse suppleant valdes John J på 2 år, Sören S 1 år kvar

18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör

19. miljöombud Peter J 1 år kvar

20. Till valberedning valdes Patrik P på 2 år, L-G L (sammankallande)1 år kvar

21. Till revisorer valdes Sören Staaf på 2år Per-Åke O 1 år kvar

22. Båthyrorna höjdes till 600kr från 2016, i övrigt inga höjningar

23. Övriga frågor

SÖREN STAAF TAT FRAM MER INFORMATION ANGÅENDE AVLOPPET

I ÅR TAR VI INTE EMOT NÅGRA SKOLUNGDOMAR

MÖTET BESLUTADE ÄVEN ATT PÅ TORSBY NOSTALGI DAGAR (3-4 JUNI) ENDAST MEDVERKAR PÅ LÖRDAG DAG OCH KVÄLL

ÅSHAGEN KÖR SITT EGET RACE TROLIGTVIS 2 VECKOR EFTER GRANEVIK

TONY HOLMBERG TAR TAG I SPILLOLJAN, FRÅGAR SITA OM DOM KAN HÄMTA, 1000 BEHÅLLARE SKAFFAS FRAM TILL OLJAN

FRÅGAN OM KLUBBEN SKA ANSLUTA SIG TILL ACCS KOM UPP BESLUT TAS SENARE

IVAR W. VILL HHA MER BILDER OCH INFORMATION OM DET SOM HÄNDER PÅ MOTORGÅRDEN

7 MAJ GRILLKVÄLL VID MOTORGÅRDEN

Vid pennan Peter Johansson _____________________