Info

Om du vill meka på motorgården:

Dess funktion och dina egna förpliktelser !
Att genom aktiv föreningsverksamhet möjliggöra för de som saknar
eller har stora behov av de verkstadsutrymmen och den utrustning som krävs för att på ett tillfredsställande
sätt reparera och renovera sitt fordon och då företrädesvis sin amerikanska bil.
Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten.
För att föreningens lokal, alltså Motorgården skall vara tillgänglig för alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften,
har ett antal bestämmelser arbetats fram och beslutats under åren.
Det är varje enskild medlems skyldighet att ta reda på reglerna.
Om du använder verkstaden… städa efter dig…

En ny bil-lyft har införskaffats, lite bredare än den gamla så nu är
det inga problem att köra upp en full-size bil ,
den klarar av lite tyngre fordon åxå opp till 4,2 ton ?

Vi har månadsplatser/bås till förfogande