Styrelsen

TACĆS Styrelse
 

Ordförande
Mickey Eriksson
070-694 16 04
E-post: mickey@tacc.se

 

 
Kassör
Sören Staaf
070 – 204 04 91
E-post:soren.staf@telia.com
peterj
Sekreterare
Peter Johansson
070 527 16 26
E-post: PeterJohanssonTorsby@telia.com
peter@tacc.se
Vice ordförande
Mattias Lindblad
070 000 00 00
Vice kassör
Torbjörn Emanuelsson
070 – 321 05 04
E-post tobbe@tacc.se
Vice sekreterare
Tomas Z
Ledamot 1
Håkan Bönström
070 368 75 68
Epost: bona@tacc.se
Suppleang 1

Daniel Kjellberg
E-post: kjellberg@tacc.se

0

Suppleang 2
John J
Ledamot 2
Erik Johansson
076 824 64 55
Valberedning: Lars-Göran Larsson och John J
Miljöombud:
Bosse Persson med Peter Johansson (sekr.) som medhjälpare
Revisorer:
PerÅke Ottosson 070 – 3120556
Anders Bjuremo 070-6676369 

 

Årsmöten:
protokoll 2014
Protokoll
2015