Styrelsen

TACĆS Styrelse

 Kassör
Sören Staaf
070 – 204 04 91
E-post:
soren.staf@telia.com

Ordförande
Patrik Pantzar

E-post:

 Sekreterare
Daniel Kjellberg

E-post:

Vice kassör
Torbjörn Emanuelsson
070 – 321 05 04
Vice ordförande
Christoffer Svensson

Vice sekreterare
Peter Johansson
PeterJohanssonTorsby@telia.com
peter@tacc.se.se
 Ledamot 1
Håkan Bönström
070 368 75 68
Ledamot 2
Lars-Göran Larsson
Suppleang1 Sören S
Suppleang2 John J
Valberedning: Lars-Göran Larsson och Patrik Pantzar
Miljöombud: Peter Johansson
Revisorer: Roland A, Sören Persson
 

Årsmöten:
protokoll 2014
Protokoll
2015
Protokoll 2016
Protokoll 2017
Protokoll 2018
Protokoll 2019