Styrelsen

TACĆS Styrelse


 Kassör
Sören Staaf
070 – 204 04 91
E-post:soren.staf@telia.com

Ordförande
Mickey Eriksson
070-694 16 04
E-post: mickey@tacc.se

 Sekreterare
Peter Johansson
070 527 16 26
E-post: PeterJohanssonTorsby@telia.com
peter@tacc.se
Vice kassör
Torbjörn Emanuelsson
070 – 321 05 04
E-post tobbe@tacc.se
Vice ordförande
Patrik Pantzar
070 xxxx
Vice sekreterare
Daniel Kjellberg
E-post: kjellberg@tacc.se
 Ledamot 1
Håkan Bönström
070 368 75 68
Epost: bona@tacc.se
  Ledamot 2
Erik Johansson
076 824 64 55
Suppleang1 Mattias L
Suppleang2 John J
Valberedning: Lars-Göran Larsson och Patrik Pantzar
Miljöombud: Bosse Persson med Peter Johansson (sekr.) som medhjälpare
Revisorer: Roland A, Mattias L

Årsmöten:
protokoll 2014
Protokoll
2015
Protokoll 2016
Protokoll 2017
Protokoll 2018