Protokoll_2014

Årsmöte 2014

 

Protokoll för Årsmöte 2014:

 

1. Dagordningen läses upp och godkändes

2. Till mötesordförande valdes Daniel Kjellberg

3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

4. Till justeringsmän valdes Sören S. och Kenneth P.

5. Kallelsen till mötet godkändes

6. Dagordningen fastställdes

7. 2013-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

8. 2013-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

10. Styrelseordförande Daniel Kjellberg 1 år kvar

11. Till vice ordförande valdes Mattias Lindblad på 2 år

12. Kassör Roland Andersson 1 år kvar

13. Till vice kassör valdes P-A Engström på 2 år

14. Sekreterare, Peter Johansson 1 år kvar

15. Till vice sekreterare valdes Thomas Z på 2 år

16. Till styrelse ledamot valdes Erik J på 2 år, Patrik P 1 år kvar

17. Till styrelse suppleant valdes John J på 2 år, Jocke S 1 år kvar

18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör

19. Till miljöombud valdes Bosse P på 2 år Peter J 1 år kvar

20. Till valberedning valdes JohnJ. på 2 år,Bengt J (sammankallande)1 år kvar

21. Till revisorer valdes Per-Åke O, Anders B.

22. Inga ändringar av Hyror och medlemsavgifter.

23. Övriga frågor


MÖTET BESLÖT ÄVEN..

  • ATT DET INTE BLIR BYTE AV FÖNSTER I ÅR
  • MÅLNING AV DEN SÖDRA DELEN AV VERKSTADEN
  • TAK ÖVER ENTREN OCH BYTA AV TAKFOT PLÅT PÅ FRAMSIDAN FIXAS AV SÖREN A. MED HJÄLP AV P-A + FRIVILLIGA
  • VI AVVAKTAR MED VÄGEN TILL MOTORGÅRDEN
  • VARMHYRAN BETALAS I FÖRSKOTT, FRÅN 1 JULI
  • AVLOPPET SKA BYTAS UNDER SOMMAREN ROLAND A OCH PÄR BOÅSEN HAR KOLL PÅ HUR DET SKA GÅ TILLVÄGA
  • IVAR W. TAR HAND OM HEMSIDAN
  • 10 MAJ GRILLKVÄLL VID MOTORGÅRDEN

Vid pennan Peter Johansson _____________________