Protokoll_2015

Protokoll för Årsmöte 2015-03-14

1. Dagordningen läses upp och godkändes

2. Till mötesordförande valdes Daniel Kjellberg

3. Till mötes sekreterare valdes Peter Johansson

4. Till justeringsmän valdes John J och Mattias L

5. Kallelsen till mötet godkändes

6. Dagordningen fastställdes

7. 2014-års verksamhets berättelse läses upp och godkändes

8. 2014-års ekonomi redovisning läses upp godkändes

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

10. Till Styrelseordförande valdes Daniel Kjellberg på 2 år

11. Vice ordförande Mattias Lindblad 1 år kvar

12. Till Kassör valdes Roland Andersson på 2 år

13. Vice kassör P-A Engström 1 år kvar

14. Till Sekreterare valdes Peter Johansson på 2 år

15. Vice sekreterare Thomas Za1 år kvar

16. Till styrelse ledamot valdes Håkan Bönström på 2 är Erik Johansson 1 år kvar

17. Till styrelse suppleant valdes Sören Staaf på 2 år, John Johansson 1 år kvar

18. Föreningen tecknas av ordförande i föreningen med kassör var för sig.

19. Till miljöombud valdes Peter Johansson 2 år , Bosse Persson 1 år kvar

20. Till valberedning valdes Lars-Göran Larsson(sammankallande) John Johansson 1 år kvar

21. Till revisorer valdes Per-Åke Ottoson, Anders Bjuremo.

22. Inga ändringar av Hyror och medlemsavgifter.

23. Övriga frågor

Mötet beslutade att omklädningsrum o toa ska fräschas upp

Mötet beslutade att vi ska ha öppet hus den 9 maj samtidigt som vi har en grillkväll som avslutas med spontan cruising på Torsbys gator

Lokaler ska vara städade senast 8 maj gäller alla som har ansvarsområden och dom som hyr i lokalen, resten av städningen sköts gemensamt

Mötet beslutade att blästerskåp inte behövs

Mötet beslutade att medlemskap i ACCS tas senare

Vi har även lämnat in ansökan om att 2 skolungdomar ska få vara vid motorgården i sommar

Avlopp, Boåsen håller på med det, mer information kommer senare

Mötet beslutade att plåttak till grillplatsen ska införskaffas

Rökning är numera förbjuden i hela lokalen även verkstads delen, rökare hänvisas till utsidan

Datum för 40 års jubiléet tas senare, Sören Staaf kollar upp detta

Vid pennan Peter Johansson _____________________