Peter Johansson

Grön Plymouth Cuda 71 med 440 motor strokad till 505, edelbrock rpm toppar å insug automat, diff, 323 utväxling, ca 500hk
mm 200g
Gul
Dodge Challenger RT 70, 440 motor, automat,stallvarv 3000, diff, 391 utväxling, edelbrock victor topplock å insug ca 600hk
challenger71
Album